Robot hút bụi lau nhà Xiaomi

Robot hút bụi Xiaomi Roborock S7

11.490.000đ 16.000.000đ

Voucher khóa thông minh 300.000 VNĐ

5 đánh giá

Robot hút bụi lau nhà Xiaomi Lydsto R1

8.990.000đ 12.999.000đ

Đặt qua Website giảm thêm 100.000 VNĐ

7 đánh giá

Robot hút bụi Xiaomi Dreame D9

6.290.000đ 8.500.000đ

Voucher khóa thông minh 300.000 VNĐ

14 đánh giá

Robot hút bụi Xiaomi Dreame Bot L10 Pro

8.190.000đ 9.400.000đ

Voucher khóa thông minh 300.000 VNĐ

4 đánh giá

Robot hút bụi Xiaomi Mijia Gen 3

9.850.000đ 10.500.000đ

Voucher khóa thông minh 300.000 VNĐ

2 đánh giá

Robot hút bụi Xiaomi Roborock S6 MaxV

11.950.000đ 14.990.000đ

Voucher khóa thông minh 300.000 VNĐ

1 đánh giá

Robot hút bụi Xiaomi Roborock S5 Max

9.790.000đ 12.900.000đ

Voucher khóa thông minh 300.000 VNĐ

4 đánh giá

Robot hút bụi Xiaomi Mijia Gen 2 ( Quốc tế)

7.490.000đ 9.500.000đ

Voucher khóa thông minh 300.000 VNĐ

5 đánh giá
.
.
.
.